SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sıra No: ???????

SATIŞ SÖZLEŞMESİ


KONU
Madde 1 : Bu sözleşmenin konusu ??.??.202? İtibarı ……………………………………….. …………….. İşletmesine  NeonAlisa Cafe Restarant Yazılım ve ilgili donanım satımı, kurulumu ve eğitimi ile ilgilidir.

TARAFLAR
Madde 2 : İş bu sözleşme: ………………………………………………………………………………………………… adresinde mukim …………………………………………………….. ( Bundan sonra kullanıcı olarak anılacaktır) ile Güvenlik Mah. 267 Sk. Öztürk Apt. No: 16-A Mjuratpaşa/ANTALYA adresinde mukim NEON ALİSA YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

KAPSAM
Madde 3: NeonAlisa Yazılım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti , Kullanıcı’ya ……….ve/veya …………… ve üzerinde çalışacağı donanımın kurulumunu yapacak, eğitimini verecek ve işler hale gelmesinde firmaya yardımcı olacaktır.

Madde 4: Kullanıcı eğitim/destek çalışmaları için uygun ortamı hazırlamalı, en az bir kişiyi sistem sorumlusu olarak belirlemeli ve zamanı bu konuya kanalize etmelidir. Sistemin sağlıklı çalışması için program yüklendikten sonra taraflarca yapılacak eğitim planına uyulmalı, kullanıcı tarafından yoğunluk veya gerekçelerle aksatılmamalıdır.

Madde 5: Sistemin sağlıklı yürümesi açısından, yetersiz kullanıcılar, Satıcı tarafından Kullanıcı’ya bildirilecektir. Bu konuda önlem almak Kullanıcı yükümlülüğündedir.

Madde 6: Program kullanıcısının, eğitimini aldığı modül konusunda asgari seviyede bilgi sahibi olması gerekir. SATICI eğitimcisi kullanıcıya, Resteron Cafe sektörünün temel prensiplerini değil Restoran Otomasyon Programının yapısını ve işleyişini öğretecektir.

Madde 7: Sistemin belirlenen kurulabilmesi için gerekli alt yapının (topraklı elektrik tesisatı, bilgisayar sistemlerinin konulacağı uygun masa ve dolaplar, varsa mutfak yazıcıları tesisatı ve kullanıcı tarafından temin edilecek donanım) hazır olması Kullanıcının sorumluluğundadır.

Madde 8: Mevcut bilgisayar alt yapısı ve işletim sisteminde yapılacak her tür yapısal değişiklikten önce SATICIYA bilgi verilecek teknik onay alınacaktır.

Madde 9: SATICI, Kullanıcıya sözleşme tarihinden itibaren ??.??.202? tarihine kadar ücretsiz servis sağlamayı taahhüt eder. Kullanıcı programı belirttiği adres ve isimde kullanacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasını izin vermeyecektir.

Madde 10: Bu sözleşme Kapsamında satılan program ve donanım aşağıda belirlenmiştir.

Madde 11: Madde 10’da belirtilen program ve donanım en geç ……………………… tarihinde SATICI. tarafından kullanıcıya çalışır halde teslim edilecektir.

YATIRIM TUTARI / ÖDEME ŞEKLİ
Madde 12: Madde 10’da belirtilen Restoran Otomasyon Programının ve üzerinde donanım bedeli ………………. + KDV (……………………TL) dır.

Madde 13: Madde 12’de belirtilen tutarı aşağıdaki ödeme planına göre ödemeyi Kullanıcı taahhüt eder. …………………………………………………………….(………………………………………………………………….) …………………………………………………………….(………………………………………………………………….)

SÖZLEŞME FESHİ
Madde 14: Bu sözleşme hükümlerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmemesi sırasında taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya getirememesi halinde sözleşme feshedilir. DİĞER YÜKÜMLER

Madde 15: Bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların nihai çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Madde 16: Bu sözleşmede 16 (onaltı) madde ve 1 (bir) sayfadan ibaret olup, 2 (iki) orijinal kopya olarak hazırlanmış ve taraflar arasında =??.??.202? tarihinde imzalanmıştır.