GİZLİLİK POLİTİKASI
Son güncelleme: 16 Şubat 2024

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınızı ve yasaların Sizi nasıl koruduğunu anlatır.
Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikası, Ücretsiz Gizlilik Politikası Oluşturucu yardımıyla oluşturulmuştur.

YORUM VE TANIMLAR
Yorumlama
İlk harfi büyük olan kelimelerin aşağıdaki koşullar altında tanımlanmış anlamları vardır. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.
Tanımlar
Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.

İştirak, bir tarafı kontrol eden, bir tarafça kontrol edilen veya bir tarafla ortak kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir, burada "kontrol", yönetim kurulu üyelerinin veya diğer yönetim makamlarının seçimi için oy kullanma hakkına sahip hisselerin, öz sermaye paylarının veya diğer menkul kıymetlerin %50'sine veya daha fazlasına sahip olmak anlamına gelir.

Uygulama, Şirket tarafından sağlanan yazılım programı olan Eat me Alisa'yı ifade eder.

Şirket (bu Sözleşmede "Şirket", "Biz", "Biz" veya "Bizim" olarak anılacaktır) Neon Alisa Yazılım San Ve Tic Ltd, 267 Sk, Öztürk Apt. No: 16-A Muratpaşa / ANTALYA/ 7 030'u ifade eder.Ülke anlamına gelir: Türkiye

Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.Kişisel Veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Hizmet, Uygulamayı ifade eder.


Hizmet Sağlayıcı, verileri Şirket adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Şirkete Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.


Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.


Siz, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE KULLANILMASI
Toplanan Veri Türleri Kişisel Veriler
Hizmetimizi kullanırken, Sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Bize sağlamanızı isteyebiliriz.

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Telefon numarası

Usage Data
Kullanım Verileri,

Hizmeti kullanırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Uygulamayı Kullanırken Toplanan Bilgiler

Uygulamamızı kullanırken, Uygulamamızın özelliklerini sağlamak için önceden izninizi alarak toplayabiliriz: Konumunuzla ilgili bilgiler

Bu bilgileri Hizmetimizin özelliklerini sağlamak, Hizmetimizi geliştirmek ve özelleştirmek için kullanırız. Bilgiler, Şirketin sunucularına ve/veya bir Hizmet Sağlayıcının sunucusuna yüklenebilir veya basitçe cihazınızda saklanabilir.
Bu bilgilere erişimi istediğiniz zaman Cihaz ayarlarınızdan etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı


Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek.

Hesabınızı yönetmek için: Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak size sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.

Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürünler, öğeler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla Bizimle yapılan başka herhangi bir sözleşmenin geliştirilmesi, uygunluğu ve üstlenilmesi.

Sizinle iletişim kurmak için: Sizinle e-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya bir mobil uygulamanın güncellemelerle ilgili anlık bildirimleri veya güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere işlevler, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili bilgilendirici iletişimler gibi diğer eşdeğer elektronik iletişim biçimleriyle iletişim kurmak için, bunların uygulanması için gerekli veya makul olduğunda.

Bu tür bilgileri almamayı tercih etmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya sorguladığınız ürünlere benzer sunduğumuz diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak.

Taleplerinizi yönetmek için: Bize gelen taleplerinize katılmak ve yönetmek için.

İş transferleri için: Bilgilerinizi, bir birleşme, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden yapılanma, tasfiye veya varlıklarımızın bir kısmının veya tamamının devam eden bir endişe olarak veya iflas, tasfiye veya benzer bir işlemin parçası olarak başka bir şekilde satılması veya devredilmesi için kullanabiliriz.

Diğer amaçlar için: Bilgilerinizi, veri analizi, kullanım eğilimlerini belirleme, promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirleme ve kampanyalarımızı değerlendirmek ve geliştirmek gibi başka amaçlar için kullanabiliriz. Hizmet, ürünler, hizmetler, pazarlama ve deneyiminiz.
Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

Hizmet Sağlayıcılarla: Kişisel bilgilerinizi, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek,Sizinle iletişim kurmak için Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.

İş transferleri için: Kişisel bilgilerinizi, herhangi bir birleşme, Şirket varlıklarının satışı, finansmanı veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete satın alınmasıyla bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında paylaşabilir veya aktarabiliriz.

İştiraklerle: Bilgilerinizi iştiraklerimizle paylaşabiliriz, bu durumda bu iştiraklerin bu Gizlilik Politikasına uymasını şart koşarız. İştirakler, ana şirketimizi ve diğer iştirakleri, ortak girişim ortaklarını veya kontrol ettiğimiz veya Bizimle ortak kontrolümüz altında olan diğer şirketleri içerir.

İş ortaklarıyla: Size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.

Diğer kullanıcılarla: Kişisel bilgilerinizi paylaştığınızda veya diğer kullanıcılarla ortak alanlarda başka bir şekilde etkileşimde bulunduğunuzda, bu bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve dışarıda herkese açık olarak dağıtılabilir.

İzninizle: Kişisel bilgilerinizi, izninizle başka herhangi bir amaç için ifşa edebiliriz.

Kişisel Verilerinizin
Saklanması Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözeceğiz ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulayacağız.
Şirket ayrıca dahili analiz amacıyla Kullanım Verilerini saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süre saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

Kişisel VerilerinizinAktarılması
Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, Şirketin işletme ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir. Bu, bu bilgilerin, veri koruma yasalarının Sizin yetki alanınızdan farklı olabileceği eyaletiniz, iliniz, ülkeniz veya diğer resmi yargı bölgelerinin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve bu bilgisayarlarda saklanabileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasına rıza göstermeniz ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarımı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacak ve Kişisel Verilerinizin, güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça bir kuruluşa veya bir ülkeye aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizi Silme Hakkınızda
Topladığımız Kişisel Verileri silme veya silmemize yardımcı olmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Hizmetimiz Size, Sizinle ilgili belirli bilgileri Hizmet içinden silme olanağı verebilir.

Varsa, Hesabınızda oturum açarak ve kişisel bilgilerinizi yönetmenize olanak tanıyan hesap ayarları bölümünü ziyaret ederek bilgilerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Bize sağladığınız herhangi bir kişisel bilgiye erişim talep etmek, bunları düzeltmek veya silmek için de Bizimle iletişime geçebilirsiniz..

Bununla birlikte, yasal bir yükümlülüğümüz veya yasal dayanağımız olduğunda belirli bilgileri saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerinizin İfşası
Ticari İşlemler
Şirket bir birleşme, satın alma veya varlık satışına dahil olmuşsa, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.

Kolluk Kuvvetleri

Belirli koşullar altında, Şirketin, yasaların gerektirmesi halinde veya kamu makamlarının (örneğin bir mahkeme veya devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.

Diğer yasal gereklilikler
Şirket, Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:

Yasal bir yükümlülüğe uymak

Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak
Hizmetle bağlantılı olası suistimalleri önlemek veya araştırmak
Hizmet Kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak
Yasal sorumluluğa karşı koruyun

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel Verilerinizin güvenliği Bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ
Hizmetimiz 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir. 13 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya vasi iseniz ve çocuğunuzun Bize Kişisel Veriler sağladığının farkındaysanız, lütfen Bizimle iletişime geçin. Ebeveyn onayını doğrulamadan 13 yaşın altındaki herhangi birinden Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.
Bilgilerinizi işlemek için yasal bir dayanak olarak rızaya güvenmemiz gerekiyorsa ve ülkeniz bir ebeveynin rızasını gerektiriyorsa, bu bilgileri toplamadan ve kullanmadan önce ebeveyninizin rızasını isteyebiliriz.

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
Hizmetimiz, Bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir.
Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.
Herhangi bir üçüncü taraf site veya hizmetin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz.

BU GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz.
Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında Sizi bilgilendireceğiz.

Değişiklik yürürlüğe girmeden önce e-posta ve/veya Hizmetimizde göze çarpan bir bildirim yoluyla Sizi bilgilendireceğiz.ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "Son güncelleme" tarihini güncelleyin.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında yürürlüğe girer.

İLETİŞİM
Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

E-posta ile: info@neonalisa.com

Web sitemizdeki bu sayfayı ziyaret ederek: neonalisa.com/privacy_policy_app

Telefon numarası ile: +908 503 099 776

© All Rights Reserved
info@neonalisa.com